1. Құқықтық ережелер
Alternative text

Құқықтық ережелер

Осы Сайтқа қол жеткізу мен оны пайдалану үшін төменде баяндалған шарттарды, сондай-ақ қолданыстағы заңдарды орындау қажет. Сіз көңіл көтеру мақсатынданемесе ақпарат алу үшін осы Сайтта іздеу жасай аласыз. Әйтсе де, Біз Сізден осы Сайттың мазмұнын "Проктер энд Гэмбл" компаниясының жазбаша рұқсатынсызтаратпауыңызды, өзгертпеуіңізді, табыстамауыңызды және түзетпеуіңізді сұраймыз.

"Проктер энд Гэмбл" компаниясы осы Сайттағы немесе осы сайтпен интерактивті байланысы бар кез-келген сайттағы немесе сайттардағы ақпараттың туралығынанемесе толықтығына қатысты қандай да бір кепілдіктерді бермейді және ешқандай мәлімдемелер жасамайды. "Проктер энд Гэмбл" компаниясы да, оның кез-келгенфилиалы да осы Сайттағы кез-келген ақпаратқа немесе осы Сайтпен интерактивті байланысы бар кез-келген сайттың немесе сайттардың мазмұнына қол жеткізудіңнемесе оларды пайдаланудың нәтижесінде орын алуы мүмкін кез-келген тікелей және жанама шығындар мен айыппұлдар үшін жауап бермейді.

Жеке сипаттағы ақпаратты қорғау туралы біздің мәлімдемемізде белгіленген ережелерге сәйкес біз Сізден алуымыз мүмкін жеке сипаттағы кез-келген ақпараттықоспағанда, Сіз Интернет желісінде "Проктер энд Гэмбл" компаниясына жіберетін немесе табыстайтын кез-келген хабарлама немесе материал құпия емес жәнеәлдекімнің меншігі болып табылмайтын ақпарат ретінде қаралады және қаралатын болады. Осы Сайтқа кез-келген хабарламаны немесе материалды бере отырып немесежібере отырып, Сіз осы арқылы "Проктер энд Гэмбл" компаниясы немесе оның филиалдарының кез-келгені Сіздің хабарламаңызды қайта жаңғыртуды, табыстауды,жариялауды, таратуды және жіберуді қоса есептегенде, оны кез-келген мақсаттарға пайдалану құқығын иемденетіндігін мойындайсыз. Құқыққа қайшы келетін, қатертөндіретін, жала жабатын, масқара ететін, әдепсіз, порнографиялық немесе тұрпайы сипаттағы материалдарды, я болмаса қылмыстық іс немесе қандай да бір өзгезаң бұзышылық ретінде қарастырылуы мүмкін тәртіпті білдіретін немесе ынталандыратын кез-келген материалды жіберуге немесе беруге рұқсат етілмейді. Сізжіберетін немесе беретін кез-келген жеке ақпарат Жеке сипаттағы ақпаратты қорғау туралы мәлімдемеге сәйкес қарастырылатындығын есте сақтау қажет.

Арнайы келісілген жағдайларды қоспағанда, осы Сайтта кездесетін кез-келген атаулар, логотиптер және сауда белгілері "Проктер энд Гэмбл" компаниясы осысауда белгілері бар өнімдерді сататын жерлерде "Проктер энд Гэмбл" компаниясының немесе оның филиалдарының лицензия негізінде пайдаланатын немесеиемденетін сауда белгілері болып табылады. Осы Шарттармен немесе осы Сайттың Мазмұнымен қарастырылған жағдайларды қоспағанда, осындай сауда белгілеріннемесе осы Сайттағы кез-келген өзге ақпаратты пайдалануға немесе лайықсыз пайдалануға қатаң түрде тыйым салынады.

Осы құжатта қарастырылған жағдайларды қоспағанда, "Проктер энд Гэмбл" компаниясының немесе авторлық құқық иесінің алдын-ала жазбаша келісімінсізматериалдардың ешқайсысын электрондық, механикалық, фотокөшіру құралдары мен жазу құралдарын қоса есептегенде және бұлармен шектелместен, кез-келгенқұралдармен немесе кез-келген нысанда көшіруге, қайта жаңғыртуға, таратуға, қайта жариялауға, жүктеуге, компьютердің экранына шығаруға, жіберуге немесеберуге болмайды немесе кез-келген өзге жолмен пайдалануға болмайды. Дәл осылайша, "Проктер энд Гэмбл" компаниясының келісімінсіз осы Сайттағы қандай да бірматериалды кез-келген басқа серверде қайталауға рұқсат етілмейді. Егер Сіз осындай материалдарға өзгертулер енгізбейтін болсаңыз және осындайматериалдардағы авторлық және басқа да меншік құқығына қатысты барлық ескертулерді сақтайтын болсаңыз, осы Сайттың материалдарын жеке, коммерциялық емеспайдалану мақсатында экранға шығаруға, көшіруге, таратуға және жүктеуге рұқсат етіледі. Сондай-ақ, егер де олар бұқаралық ақпарат құралдары үшін тиістіпішімде ұсынылған жағдайда, материалдарды экранға шығаруға, көшіруге, таратуға, жүктеуге және/немесе қайта жаңғыртуға рұқсат етіледі.

Арнайы келісілген жағдайларды қоспағанда, осы Сайтта кездесетін кез-келген атаулар, логотиптер және сауда белгілері "Проктер энд Гэмбл" компаниясы осысауда белгілері бар өнімдерді сататын жерлерде "Проктер энд Гэмбл" компаниясының немесе оның филиалдарының лицензия негізінде пайдаланатын немесеиемденетін сауда маркалары болып табылады. Осы шарттармен немесе осы Сайттың мазмұнымен қарастырылған жағдайларды қоспағанда, осындай сауда белгілеріннемесе осы Сайттағы кез-келген өзге ақпаратты пайдалануға немесе лайықсыз пайдалануға қатаң түрде тыйым салынады.

Осы Сайттағы кез-келген материалды кез-келген жолмен рұқсатсыз пайдалану авторлық құқықтар туралы, сауда белгілері туралы заңдарды, жеке сипаттағыақпаратты қорғау туралы және жариялылық туралы заңдарды, сондай-ақ байланыс құралдары саласындағы ережелер мен ережелерді бұзушылық болып табылуы мүмкін.